Megnyitó (Exhibition Opening) 2023. május. 16. 19h

Ismételt tudattalan / Repeated unconcious

“Az indulatátvitel nem más, mint tudattalan tartalmak kivetítése. Először a tudattalan ún. felületes tartalmait vetítjük ki, amelyeket álmokból, szimptómákból és fantáziákból ismerhetünk fel. (…) A régiek felfogása szerint ez az erő maga a lélek: az idea tehát örök időktől fogva rányomta bélyegét az emberi gondolkodásra. Ezért áll készen minden ember tudattalanában.”

Carl Jung

“Transference is in itself nothing but a projection of unconscious contents. At first it is the so-

called superficial contents that are projected, such as dreams, symptoms and fantasies. (…) According to ancient concepts this power is the soul itself. This thought has obviously therefore been imprinted on the human brain for untold ages. That is why it lies ready in the unconscious of everyone.”

Carl Jung

Társszervező: OSAS Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület

Megtekinthető: 2023. május 17. – május 30.