2014. OKTÓBER 3 – OKTÓBER 29.

 

A kiállításról:

Olyan jó lenne legalább néhányat megfejteni az emberi világ érthetetlen csodái közül. Hogyan működik a nyelv, az érzések, értékek, a
gondolkodás? Mi a zene, matematika, az irodalom, a rajz lényege? És hogyan lehetne utánajárni ezeknek a titkoknak, legalább fellebbenteni
róluk a fátylat?
Lényegében így vagyok a rajzolással is.
A rajz iránti fogékonyság nyilván belénk is van programozva, különben nem firkálna önfeledten minden kisgyerek és nem veszõdött
volna vele a barlangban didergõ õsember nehéz életkörülményei közepette.
Anyám tehetséges grafikus volt. Tõle láttam, amire mellesleg a legtöbb gyerek rájön, hogy a rajz varázslásra képes. Én is szerettem volna
megszerezni ezt a mágikus képességet. Egy idõben ezt akartam választani jövõbeli pályámnak, aztán másképp alakult. Mindenesetre
rajzoltam tovább, naiv módon majdnem egész életemben.
Álmodozó vagyok, az ábrándok jobban érdekelnek a szenvtelen valóságnál, az elképzelés vagy konstrukció a ténynél, a szubjektivitás a
tárgyilagosságnál. A képzeletemben felbukkanó képeket szerettem megrajzolni, nem tudtam hûségesen „visszaadni” az elõttem megjelenõ
látványt. Inkább vonalakkal játszadoztam, kísérleteztem, próbáltam felfedezni, mi mindenre képesek.
Persze azt is tudtam, hogy a képzelet végsõ soron a valóság elemeibõl táplálkozik, ködös, gomolygó képeit pedig még a külvilág tiszta
látványánál is nehezebb megragadni.
Talán így akartam elkerülni az objektív mérhetõség kockázatát. Mindenesetre ez szolgált kiindulópontként mostani rajzaimhoz is.
Végül az egyetemen matematikát és nyelvészetet tanultam. Dolgoztam programozóként, volt grafikai kiállításom, írtam könyvet
számítógépes grafikáról, még a személyi számítógépek hõskorában. Próbálkoztam fotózással, írással, zenét is tanultam. Az utóbbi
években könyveket fordítok angolból és spanyolból. Ezúttal ismét a rajzaimat szeretném megmutatni.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.789515984443994.1073741844.107220792673520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.789515984443994.1073741844.107220792673520&type=3