2017. SZEPTEMBER 4. – SZEPTEMBER 23.

 

A kiállításról:  Nem’s Judit
Dr. Ina Prinz, a bonni Arithmeum tudományos munkatársának megnyitóbeszéde, részlet Amikor Nemes Judit munkáit nézzük, azt hihetjük, hogy ezek könnyedek, s könnyen megérthetők. Azonban ez nem így van. Jobban szemügyre kell vennünk a műveket. Egy idő után felfedezzük a kompozíció szerkezetét. A képekben esetenként találunk mintázatokat és modulokra is lelhetünk. Aztán észrevesszük ugyanazoknak a mintázatoknak a permutációit, amelyek teljesen másként néznek ki. Nemes Judit művei esetenként háromdimenziósak. Ezeket azonban többé nem szemlélhetjük statikusan és mozognunk kell, hogy minden dimenziót megragadhassunk. Ezzel egyben az időt is érzékeljük alkotásaiban. És ekkor azt is észlelhetjük, hogy a festett objektumok nemcsak erősek és geometrikusak, hanem játékosak is. Ha ennek tudatában vagyunk, akkor azt is észrevesszük, hogy Nemes festményei tényleg könnyedek és tele vannak élettel. elhangzott az UN-IHES székházában (Bonn), 2006. december 13-án Nemes Judit állandó kiállításának megnyitóján. 

 José Heerkens
Dr. Peter Lodermeyer José Heerkens – Noontide (2016) Délidő, részlet
Heerkens festészetében elsősorban a festett szín megéléséről van szó, a szín érzéki jelenlétének minden aspektusában. Szín ritmikusan tagolt elrendezésben, szín, mint a legfinomabb árnyalatok kibontakozása, színviszonyok, amelyek beszédes szín-akkordokká összegződnek. E képek megtanítanak a különbözőségekre figyelni: I’ll teach you differences, mondja ez a festészet (…) Fényképek nem mutatják meg azokat a mezőről mezőre különböző, egészen kis, finom színárnyalatokat, amelyekről egyes esetekben nem tudjuk eldönteni, hogy tónuskülönbségeik valóban jelen vannak-e vagy csak az ecsetnyomok alig különböző fénytörése idézi elő őket. A kép így átritmizálttá és virtuális, azaz csak a képzeletben megélt mozgássá válik, melyben újra meg újra ritmusváltások és szinkópák történnek. José Heerkens képei voltaképpen vizuális zeneművek.

A kiállítás kurátora: Maurer Dóra és Benedek Barna

Társszervező: OSAS Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület

https://artportal.hu/magazin/konkret-nok-harom-het-galeriaban/