Megnyitó (Exhibition Opening) október 3. 19h

2020. október 13. – október 29.

 

METSZETT TÉR

Vonalat húzni, vésett vonalat tovább rajzolni egyfajta határátlépés. Ellépünk a való világból egy új teret alkotunk. A művészet tere egy vonal meghúzásával történik. Ezek a metszett hajópadlódarabok, tologathatóságuk révén eleve teret eredményeznek. Egy-nem kőbe-hanem fába vésett jelet. Egy vonal-metszetet. A rendezetlenségből összeáll a rend vagy annak érzete: a szabályos testek kirajzolódnak a falon továbbhúzott grafit vonalakkal kiegészülve. A grafit ugyanaz, amely a hajópadlódarabokon is szerepel (grafitpor) a rajzosság, mindig gondolatiság: a vonalak rendeződnek, teret hoznak létre, egy zárt hálót, mely egy ideát hordoz, valamiféle rend lehetőségét.

SPACECUT

Drawing lines or extending cut lines is a kind of border crossing. Departing from the real world a new space is brought about. The space of art emerges by drawing a line. Apt for being pushed around, these floorboards create a space. A sign cut in wood instead of stone. A linecut. Order emerges from chaos, or at least a sense of it: regular bodies emerging, complemented with graphite lines extending on the wall. The same graphite (dust) as on the floorboards, always with an underlying philosophy: lines arranged, creating a space, a closed net that conveys the idea of some potential order.

 

Társszervező: OSAS Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület