Linda Arts (NL) Beti Bricelj (SLO) Georgi Dimitrov (BG) Aleksander Drakulic (SLO)  Hans Jörg Glattfelder (CH) Esther Hagenmaier (D) Jederán György (H) Konok Tamás (H) Kóródi Zsuzsanna (H) Maurer Dóra (H) Adam Szentpétery (SK) Wojciech Leder (PL) Wolf Marianne (H)

Megnyitó (Exhibition Opening) OKTÓBER 3. 19h

2019. OKTÓBER 3. – OKTÓBER 23.

A kiállításról:

A kiállítás geometrikus formanyelven létrehozott, tudatos összefüggéseket felmutató, elsősorban téri problémákkal foglalkozó műveket állít viszonyba  egymással. A tér érzékelése, a térben gondolkodás az ember alapvető lételeme, de értelmezése mindig a korhoz, társadalmi, tudományos sajátosságokhoz igazodva változik, és mint ilyen, elkerülhetetlenül jelen van a művészetekben is. A klasszikus konstruktív-konkrét művészet a látható világ, így a tér ábrázolását is elutasítja, éppen ezért különösen izgalmas, amikor a tér vagy kvázi tér a konstruktv- konkrét műben mint utalás, mint illúzió jelenik meg.

The display establishes dependencies among works of art in geometric style, exhibiting intended relationships, and primarily concerned with spatial problems. Spatial perception and awareness are essential to human existence even though their interpretations vary with the historic, social and scientific environment and are necessarily reflected in arts. Classic constructive-concrete art avoids the representation of visible world and space, so it is especially exciting to discover space or quasi-space allusions and references here in constructive-concrete works.

Társszervező: OSAS Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület